Bài thơ tặng sinh nhật bác Lê Khả Phiêu

TRỌN ĐỜI VÌ NƯỚC
 
Đại Đức Thích Nguyên Pháp
Kính mừng sinh nhật lần thứ 86 Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu
 
 
Con xin viết bài thơ,
Kính mừng ngày sinh nhật.
Khi đất nước non sông: Mùa xuân đang bất tận;
Dâng cho chồi lộc biếc....chồi xanh.
 
Tám mưới sáu (86) mùa xuân vùn vụt qua nhanh,
Bụi thời gian, phủ dầy thêm mái tóc.
Đời binh nghiệp: trải hy sinh, khó nhọc;
Bao đêm thường nghiền ngẫm.... Binh thư.
 
Mấy cuộc trường chinh, giữ cõi bờ?
“Đôi dầy chiến binh” đã bao lần “vẹn gót” ?
Nghang dọc, tung hoành: vào Nam, ra Bắc,
Bao chiến trường in dấu....chân qua ?.
 
khiển tướng điều binh, thêm rộn rã bài ca.
Khúc quân hành, vang trên từng cung bậc.
Nam - Bắc nối liền, xua tan bóng giặc,
Mang đức, mang tài kiến lập giang sơn.
 
Lãnh tụ chỉ đường xây dựng nước non,
Trí sáng, lòng trong trọn vì nước.
Soi sáng đường đi, tương lai phía trước,
Nặng chữ Tâm, vì nước quê mình.
 
 
Con viết bài thơ một sớm bình minh,
Trời xứ Thanh rực hồng trong nắng mới,
Đất Thạch Khê xôn xao gió gọi,
Phúc địa dâng đời: “cốt cách tinh anh”.
 
 
Tám mươi sáu (86) mùa xuân, thấm đẫm ân tình.
Tám mươi sáu (86) mùa xuân, nặng “tình dân nghĩaĐảng”.
Vững cốt săn gân, trí tâm bền sán,
Cội gốc vững vàng cho bao lớp cháu con.
 
Quốc sử bao lần in đậm mốc son,
Bao lãnh tụ nối đời lo “Quốc sự”.
Dòng thời gian nối nhau trôi vào lịch sử,
Thêm một lần con viết thơ mừng...Sinh nhật...Bác Phiêu.
 
http://chuabaicham.com.vn/